top of page

Lead 2 Succeed er en nichekonsulentvirksomhed opstartet i 2005 og baseret på Gestalt principper. Vi er specialiserede i ledertræning, medarbejderudvikling, team- og individuel coaching, stressterapi og konfliktløsning. Lead 2 Succeed er en personligt ejet konsulentvirksomhed, som trækker på et netværk af særdeles kompetente, erfarne kolleger alt efter behovene i konkrete opgaver. Vores spidskompetence er at fordybe og forstærke emotionel og social kompetence mennesker imellem, så ledere og medarbejdere kan højne tillid, trivsel, synergi, mening og oplevet livskvalitet og derved sprænge rammerne for merværdi, resultater og succes i deres organisationer.

Lead 2 Succeed tilbyder ægte kvalitativ human udvikling til enkeltpersoner, teams og organisationer primært i de nordiske lande. Vi er specialister i at få de dybe og fine egenskaber og kvaliteter, alle mennesker besidder, frem i lyset, så de kan udfoldes ordentligt til glæde for samarbejde, trivsel og ikke mindst resultater.

Vore konsulenter er alle erfarne organisationskonsulenter, coaches og 

psykoterapeuter, og har solid ekspertise i menneskelige behov - fra livskriser og fyringsrunder til konsolidering og finjustering af succesfuld fremgang. Alle vore konsulenter er hver især eksperter i personlig udvikling gennem egen grundige personlige udviklingsproces, modning, omfattende uddannelse, mesterlære og supervision.

Lead 2 Succeed søger konstant at øge og anvende virksomhedens spidskompetence i at fordybe og forbedre emotionel og social kompetence mennesker imellem, så ledere og medarbejdere kan højne tillid, trivsel, tilfredsstillelse og oplevet livskvalitet, for derved at sprænge rammerne for merværdi, resultater og succes i deres organisationer.

Lead 2 Succeed har som ambition at vedholde og uddybe sin unikke ekspert-niche; Hvordan man optimalt styrker sine ledere og medarbejdere i deres personlige og relationsmæssige kompetencer, så hele organisationens produktive, innovative og resultatskabende kraft forbedres.

Lead 2 Succeed’s mål:

At hjælpe personer og organisationer til at opnå ambitiøse mål, resultater

og succes gennem øget autentisk emotionel og social kompetence!

Om Lead 2 Succeed

"Jeg brænder for at skabe resultater i kraft af menneskelig dynamik og 

gennem forbedret menneskeligt samspil."

 

Min kerneekspertise er udvikling af menneskers sociale og emotionelle komtetencer, og mine hovedfelter er lederudvikling, teamcoaching, individuel coaching, organisationsudvikling, stressterapi, konfliktløsning, kriseterapi, parterapi, supervision og forandringsimplementering. --->

Om Søren Ewans Porting

Hvad er Gestalt ?

 

Gestalt er oprindeligt en terapeutisk tilgang, der tilbyder en vidunderligt positiv indgangs-vinkel på livet og den bredere verden omkring os. Gestalt teori beskæftiger sig med hele personen og opmuntrer balance mellem krop, følelser, intellekt og forestillingsevne. I Gestalt findes en klar forståelse af at mennesket uundgåeligt er forbundet med sine omgivelser. Omgivelser man både påvirker og påvirkes af, og det samspil skaber konteksten vi lever og interagerer i.

Gestalt tilgangen er typisk levende, kreativ, interaktiv og eksperimenterende - og fokuserer altid på Her og Nu.

Jeg har arbejdet i dette felt i mere end 25 år og stiftede Lead 2 Succeed i 2005. Var seniorkonsulent i Personal Management International fra

1993 - 2006. Desuden var jeg tilknyttet som underviser ved GIS•International i Estland og Danmark. Afholdt igennem 25 år åbne lederkurser

og personlig udviklingskurser i PMI og GIS regi. Siden 2016 er lederkurser og personlig udviklingskurser hos Lead 2 Succeed.

 

Jeg har gennem mange år opbygget skræddersyede  interne lederskabsprogrammer for store danske og internationale virksomheder og afholdt utallige åbne ledertræningsprogrammer for ledere på alle niveauer. Jeg er strategisk sparringspartner på direktørniveau, og som konsulent hjælper jeg virksomheder, ledere og medarbejdere i mange svære udfordringer og situationer.

Inden jeg begyndte at arbejde med gestalttilgang til menneskelig udvikling og trivsel, har jeg opbygget erfaring fra mange forskellige jobs og arbejdsmiljøer. Fra kranfører til bogholder i New York. Fra reklamekonsulent til pædagogmedhjælper på et fritidshjem. Jeg har et solidt medarbejderperspektiv såvel, som leder- og ejerperspektiv i min tilgang til coaching og konsultation, og det er min erfaring at etik, redelighed og trivselsorientering betaler sig bedst - både på kort og på lang sigt.

Jeg er bachelor i kulturgeografi og international udvikling fra RUC, og har derefter gennemført en 4-årig uddannelse til gestalt-psykoterapeut og organisationskonsulent hos GIS•International. Jeg har desuden gennemgået talrige træningsforløb i blandt andet bioenergetics, organisationsudvikling, psykodrama, TRE (Trauma Releasing Exercises), kunstterapi, vocal expressiveness og familieterapi.

© 2019  -  Lead 2 Succeed  -  Engdraget 11  -  DK 4140 Borup  -  Tlf +45 2060 2300  -  CVR 29033722

  • s-facebook
  • Twitter Metallic
  • Google Metallic
  • s-linkedin
bottom of page