top of page

Holistisk TeamCoaching

Holistisk Teamcoaching er en dialogisk opmærksomhedsskærpende metode som stimulerer:

 

  • Team ånd

  • Innovativ tænkning

  • Adfærdsændringer

  • Emotionel bevidsthed

  • Interpersonel udvikling

 

og dermed skærper selv-lederskabet og samarbejdskvaliteten. Teamcoaching skaber et stærkt tillidsbånd mellem teammedlemmerne. Metodens grundlag er gestalt metodologi, der igen er en fænomenologisk gren af Positiv Psykologi.

 

Undervisning og tematisering er ikke koncepter og standardteori, men inspireres og tilpasses den konkrete situation, interesse og kontekst teamet befinder sig i lige nu. Hvilket også levner mulighed for at ændre og justere agendaen for teamcoachingen undervejs uden det mindste tab af udbytte eller kvalitet.

 

Metoden er på en gang fordybelses/undersøgelsesorienteret og intuitivt procesorienteret. Det giver en dobbeltvirkende træning; udvikling af emnets perspektiver og træning i procesmæssig handlingsorientering. Opmærksomheder der viser sig væsentlige for teamet undervejs i processen, inspirerer vores fokus og hvordan vi arbejder. På den måde sikrer vi optimal relevans, ansvarlighed og kvalitet for teamet.

Inderlighed vs. yderlighed. I teamcoachingen lægger vi vægt og fokus på udvikling af inderlige ressourcer forankret i personens egen opmærksomhed, livsvisdom, kvalitetssans og personlighed i modsætning til yderligt tillærte virkemidler og påvirkningsværktøjer. Dette bevirker at udviklingen, der skabes undervejs forankres som en varig integrativ del af personligheden.

 

Forudsætningen for denne måde at arbejde på, er en tillidsforankret respektfuld åbenhed og empatisk nysgerrighed ift. uudforskede perspektiver og ressourcer, der kan øge kvaliteten og mulighederne i den tilsigtede retning. Derfor er dette fundament altid den primære procesmæssige agenda.

© 2019  -  Lead 2 Succeed  -  Engdraget 11  -  DK 4140 Borup  -  Tlf +45 2060 2300  -  CVR 29033722

  • s-facebook
  • Twitter Metallic
  • Google Metallic
  • s-linkedin
bottom of page